Éire (II): Irlandia w XX wieku – państwo, ustrój, polityka, Polacy w Irlandii

14 grudnia 2021 roku w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona współczesnej Irlandii. Jej tematem przewodnim była państwowość irlandzka w XX wieku, kształtowanie się i ewolucja ustroju Irlandii, a także stosunki polityczne w Wolnym Państwie Irlandzkim i Éire.