Ogólnopolski Zjazd Prawników Romanistów | Polska romanistyka prawnicza. Historia – stan obecny – perspektywy

„Polska romanistyka prawnicza. Historia – stan obecny – perspektywy. Urzędy rzymskie na styku prawa publicznego i prywatnego”

W dniach 2-4 września bieżącego roku w Mrągowie odbył się Ogólnopolski Zjazd Prawników Romanistów zorganizowany pod hasłem „Polska romanistyka prawnicza. Historia – stan obecny – perspektywy. Urzędy rzymskie na styku prawa publicznego i prywatnego”. Organizatorem wydarzenia był Instytut De Republica, Wydział Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji KUL oraz Wydział Prawa i Administracji UKSW.

Powiązane filmy: