O Kardynale Stefanie Wyszyńskim we Wrocławiu | pełna relacja ze spotkania

Rafał Łatka: Prymas Wyszyński przerastał epokę

Niemal trzydzieści tomów osobistych zapisków pro memoria pozostawionych przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, dwadzieścia jeden tomów wydanych dzieł zebranych, około pięćdziesięciu tomów niewydanych, do tego materiały archiwalne z inwigilacji oraz materiały z posiedzenia episkopatu – tyle musiał przestudiować dr hab. Rafał Łatka, prof. ucz. aby napisać swoją najnowszą książkę „Prymas Stefan Wyszyński w realiach PRL”. We Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie promujące tę publikację, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Instytutu De Republica.

Moja książka to całościowa wizja człowieka o bardzo szerokich horyzontach intelektualnych. Starałem się pokazać prymasa jako tego, który wśród ludzi aktywnych publicznie rozumiał najlepiej, czym jest państwo komunistyczne. Jest to pewien paradoks, gdyż osoba duchowna zwykle nie jest obdarzona takim zmysłem analitycznym ani takim głębokim rozumieniem rzeczywistości, wykraczającej poza kanony duszpasterstwa czy misję ewangelizacyjną kościoła – wskazał na wstępie autor, zapytany o to, jak kardynał Stefan Wyszyński odnajdywał się, jego zdaniem, w realiach komunizmu.

wersja z napisami i audiodeskrypcją: https://youtu.be/vF8ebyaxFbA