o. dr Michał Mrozek OP | Korelacje różnych wymiarów prawa w Traktacie o prawie św. Tomasza z Akwinu

Zapraszamy do wysłuchania referatu, który został wygłoszony podczas sesji naukowej „Teologia i polityka: św. Tomasz z Akwinu” 14 grudnia 2021 r. w Instytucie Tomistycznym w Warszawie.