o. dr hab. Mateusz Przanowski OP (IT) | Polityka jako nauka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

Zapraszamy do wysłuchania referatu, który został wygłoszony podczas sesji naukowej „Teologia i polityka: św. Tomasz z Akwinu” 14 grudnia 2021 r. w Instytucie Tomistycznym w Warszawie.