„Mazurek Dąbrowskiego” – pieśń, która z Włoch dotarła do Polski

16 lutego 2023 roku w Warszawie odbyła się oficjalna prezentacja najnowszej publikacji wydanej nakładem Wydawnictwa Instytutu De Republica – albumu Mazurek Dąbrowskiego. Obrazy, słowa, nuty pod redakcją prof. Janusza Górskiego. Książka stanowi pokłosie obchodów dwusetnej rocznicy śmierci Józefa Wybickiego, która przypadła na 2022 rok, a premiera wydawnicza miała miejsce na kilka dni przed 96. rocznicą ustanowienia „Mazurka Dąbrowskiego” oficjalnym hymnem Rzeczypospolitej Polskiej. – Ten przepiękny album stanowi niezwykle cenne źródło wiedzy z zakresu historii powszechnej, historii sztuki oraz historii literatury. Bardzo się cieszę, że właśnie dziś, w drugą rocznicę powołania Instytutu De Republica, mogę go Państwu zaprezentować – tymi słowami powitał uczestników spotkania dyrektor Instytutu De Republica, prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski. Publikacja jest skierowana do szerokiego grona odbiorców. Świadczy o tym między innymi bogata szata graficzna, która została zaprojektowana zgodnie z najnowszymi trendami edytorsko-projektowymi. – Zamieszczone ilustracje mają przybliżyć czytelnikom to, jak między innymi zmieniało się umundurowanie polskich żołnierzy, jak wyglądały druki pierwszych edycji polskiego hymnu, w tym okładki, których – poza specjalistami badającymi polski hymn – nikt nigdy nie widział – wskazał prof. Janusz Górski, redaktor naukowy oraz projektant graficzny wydania.