Instytucja Prezydenta w Polsce (1922-2022). W stulecie śmierci pierwszego Prezydenta RP Gabriela Narutowicza

W dniach 14-16 grudnia w Rzeszowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Instytucja Prezydenta w Polsce (1922-2022). W stulecie śmierci pierwszego Prezydenta RP Gabriela Narutowicza”. Celem organizowanego wydarzenia było wieloaspektowe spojrzenie na rolę Prezydenta w Polsce zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Dwudniowa konferencja była podzielona na cztery panele tematyczne: 1. Prezydent RP jako uczestnik postępowania cywilnego i karnego. Ochrona i odpowiedzialność Prezydenta RP 2. Rola ustrojowa Prezydenta RP 3. Wybór Prezydenta RP 4. Prezydent RP a wymiar sprawiedliwości W trakcie wydarzenia prelegenci wygłosili referaty dotyczące między innymi roli Prezydenta RP w odniesieniu do zapisów polskich konstytucji, odpowiedzialności karnej głowy państwa, jak również roli prezydenta w procesie legislacyjnym, w kontekście bezpieczeństwa państwa oraz ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego.

Powiązane filmy: