Energetyka i prawo energetyczne. Stan obecny i perspektywy rozwoju w 100-lecie ustawy elektrycznej z 21 marca 1922 roku

W dniach 19-20 maja 2022 roku, z inicjatywy Instytutu De Republica, odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Energetyka i prawo energetyczne. Stan obecny i perspektywy rozwoju w 100-lecie ustawy elektrycznej z 21 marca 1922 roku”. W wydarzeniu, podzielonym na kilka panelów wykładowych oraz dyskusyjnych, udział wzięli specjaliści z zakresu szeroko pojętej polityki energetycznej. Wśród nich znaleźli się prawnicy, naukowcy, specjaliści oraz kadra zarządzająca instytucjami związanymi z polskim sektorem energetycznym.