Éire (II): Irlandia w XX wieku – państwo, ustrój, polityka, Polacy w Irlandii

14 grudnia odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Éire (II): Irlandia w XX wieku – państwo, ustrój, polityka, Polacy w Irlandii. Instytut De Republica był jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia. Asumptem do podjęcia rozważań nad wskazaną problematyką jest przypadająca na ten rok setna rocznica podpisania brytyjsko-irlandzkiego traktatu, na mocy którego powstało Wolne Państwo Irlandzkie.