dr Michał Czakowski | Skutki prawne i faktyczne zastosowania internetu na przykładzie wyborów na urząd Prezydenta RP z lat 2015 i 2020

Instytucja Prezydenta w Polsce na przestrzeni ostatnich stu lat W dniach 14-16 grudnia 2022 roku w Rzeszowie obyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Instytucja Prezydenta w Polsce (1922-2022). W stulecie śmierci pierwszego Prezydenta RP Gabriela Narutowicza”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut De Republica.

wersja z napisami i audiodeskrypcją: https://youtu.be/T99Ld0SOhcs

Powiązane filmy: