dr hab. Michał Domagała | Usługi użyteczności publicznej na gruncie Ustawy elektrycznej z 1921 r.

Współczesne wyzwania prawa energetycznego w polskim systemie prawnym, potencjał rozwoju branży energetycznej oraz aktualne trendy w sektorze energetyki (fotowoltaika, magazyny energii czy technologia blockchain) były tematami ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Energetyka i prawo energetyczne. Stan obecny i perspektywy rozwoju w 100-lecie ustawy elektrycznej z 21 marca 1922 roku. Udział w spotkaniu wzięli między innymi wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, przedstawiciele biznesu, administracji oraz środowiska naukowego z ośrodków akademickich w całej Polsce. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Instytut De Republica w dniach 19-20 maja 2022 roku w Gdańsku