„Zostań Powstańczym eksploratorem!” – ogólnopolski konkurs poświęcony tradycji Powstań Śląskich

Instytut De Republica oraz Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie poświęconym tradycji Powstań Śląskich, zorganizowanym
w ramach obchodów 100-lecia Powstań Śląskich 1919-1920-1921.

Konkurs podzielony jest na cztery grupy tematyczne i jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, średnich, placówek szkolno-wychowawczych, domów i ośrodków kultury, z wyjątkiem kategorii literackiej, w której mogą wziąć udział również osoby pełnoletnie, niebędące uczniami.

  • KONKURS LITERACKI dla uczniów szkół podstawowych z klas VII – VIII, szkół średnich oraz pełnoletnich uczestników indywidualnych.
  • KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, VII-VIII i szkół średnich.
  • KONKURS AUDIOWIZUALNY dla uczniów szkół podstawowych z klas VII – VIII i szkół średnich.
  • KONKURS FOTOGRAFICZNY dla uczniów szkół podstawowych z klas VII – VIII i szkół średnich.

Prace konkursowe, wraz ze stosownymi załącznikami, należy przesłać pocztą tradycyjną z dopiskiem: konkurs „Powstania Śląskie” na adres: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice  do dnia 31 stycznia 2022 roku.