Nagroda Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych – II edycja!

Instytut De Republica, realizując zadania statutowe związane z popularyzacją polskiej nauki, przyznaje specjalnie wyróżnienia przedstawicielom świata nauki.

Celem Nagrody Instytutu De Republica jest wspieranie i promocja najzdolniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, a także docenienie wybitnych polskich naukowców, którzy dzięki swojej pasji, pracy i odkryciom są lub stają się inspiracją dla młodych pokoleń.

Wyróżnienie przyznawane przez Instytut De Republica ma charakter honorowy i edukacyjny. Jego rolą jest podkreślenie renomy i niepowtarzalności wkładu wszystkich laureatów w rozwój polskiej nauki.

Konkurs obejmuje trzy kategorie: nauki humanistyczne, społeczne oraz działalność międzynarodową w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych. Dodatkowe, odrębne wyróżnienie stanowi Nagroda specjalna za całokształt dorobku naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych.

Na Nagrodę składają się: statuetka, nagroda pieniężna oraz możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica.

W konkursie mogą uczestniczyć młodzi naukowcy, którzy na wczesnym etapie kariery wykazują potencjał osiągnięcia pozycji liderów w swojej dziedzinie oraz posiadają istotny dorobek naukowy. Podstawowe kryteria to:

  • co najmniej stopień naukowy doktora nauk humanistycznych lub społecznych,
  • osoby do 40. roku życia (termin zgłoszenia upływa na dzień przed ukończeniem 41. roku życia).

Regulamin zawierający szczegółowy opis konkursu oraz listę wymogów niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia kandydatury, a także wszystkie dokumenty, znajdują się w zakładce Nagroda IDR.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Nagrody można uzyskać pod adresem: nagroda@iderepublica.pl