Idea dobra wspólnego w polskiej literaturze XIX wieku

Instytut De Republica ogłasza nabór propozycji wydawniczych, dotyczących „Idei dobra wspólnego w polskiej literaturze XIX wieku”. Jego celem jest wyłonienie, a następnie publikacja najlepszych dzieł powstałych w latach 1795–1918, które obecnie w polskiej nauce są jeszcze niedocenione lub zapomniane, a ich autorami są wybitni polscy twórcy.

Idea dobra wspólnego w polskiej literaturze XIX wieku

Wybrane dzieła zostaną opublikowane przez Wydawnictwo Instytutu De Republica, a do zgłaszających należeć będzie sporządzenie autorskiego opracowania w postaci Słowa wstępnego. Dla ich autorów przewidziane zostały wynagrodzenia.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Instytutu De Republica ul. Belwederska 23 lok. 1, Warszawa (00-761) lub na adres poczty elektronicznej: instytut@iderepublica.pl.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji. Regulamin wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest poniżej.