12 06/23

Seminaria o Rzeczypospolitej | prof. Roger Moorhouse | We want to save as many lives as possible” – the story of the Ładoś Group and of a Holocaust rescue operation

12 czerwca 2023 roku Instytut De Republica we współpracy z Akademią Dyplomatyczną MSZ organizuje wykład profesora Rogera Moorhouse’a zatytułowany: „We want to save as many lives as possible” – the story of the Ładoś Group and of a Holocaust rescue operation. To kolejne spotkanie w ramach cyklu „Seminaria o Rzeczypospolitej”. Wykład odbędzie się w siedzibie Akademii Dyplomatycznej przy ul. Podwale 7 o godz. 12.00.

Transport Żydów do Auschwitz II, maj 1944. Źródło: Wikimedia Commons

Wykład profesora Rogera Moorhouse’a będzie poświęcony Grupie Ładosia, zwanej również berneńską, która składała się z polskich dyplomatów, pracowników Poselstwa RP w Bernie oraz współpracujących z nimi przedstawicieli organizacji żydowskich. W czasie drugiej wojny światowej grupa ta zajmowała się masowym fałszowaniem paszportów dla Europejskich Żydów, w celu uratowania ich przed zagładą. Profesor Moorhouse w swoim wystąpieniu dokona analizy całej operacji, przybliży sylwetki jej niektórych uczestników, oceni także historyczne znaczenie przedsięwzięcia.

Celem „Seminariów o Rzeczypospolitej” jest upowszechnienie wiedzy o roli i znaczeniu Polski na arenie międzynarodowej, podjęcie zagadnienia polskiej racji stanu w XXI wieku oraz pokazanie, jak ważne miejsce w polityce międzynarodowej odgrywa region Europy Środkowo-Wschodniej.

Do głównych odbiorców spotkań należą m.in. przedstawiciele korpusu dyplomatycznego akredytowani w Polsce. Spotkania z wybitnymi polskimi i zagranicznymi ekspertami zajmującymi się m.in. historią Polski i sprawami międzynarodowymi mają przybliżyć zagranicznym dyplomatom i obcokrajowcom mieszkającym w Polsce polski punkt widzenia na najważniejsze aspekty sytuacji międzynarodowej w naszym regionie.

***

Profesor Roger Moorhouse jest historykiem i autorem specjalizującym się w niemieckiej i polskiej historii II wojny światowej. Wieloletni współpracownik profesora Normana Daviesa, autor wielu książek, między innymi: „Stolica Hitlera. Życie i śmierć w wojennym Berlinie”, „Pakt diabłów. Sojusz Hitlera i Stalina” czy „Polska 1939: Pierwsi przeciw Hitlerowi”, która w 2019 roku otrzymała nagrodę w Konkursie Historycznym MSZ na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski.  We wrześniu 2020 roku profesor Roger Moorhouse został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP za wkład w rozpowszechnianie wiedzy o polskiej historii w Wielkiej Brytanii.