03 09/21

„Wrzesień 1939 r. – Wydarzenia Bydgoskie” – konferencja naukowa upamiętniająca tragiczne wydarzenia z 1939 r. w Bydgoszczy

W miniony piątek, 3 września 2021 r., w rocznicę tzw. wydarzeń bydgoskich – jednego z najboleśniejszych epizodów września 1939 r. – w Bydgoszczy odbyła się konferencja naukowa z udziałem wybitnych historyków, od lat badających tragiczne zdarzenia, które w wyniku napaści Niemiec we wrześniu 1939 r. miały miejsce na Pomorzu oraz zajmujących się tematyką II wojny światowej. Konferencji przygotowanej przez Instytut De Republica towarzyszyła wystawa posterowa Bydgoszcz 1939-1945 r.

„Wrzesień 1939 r. – Wydarzenia Bydgoskie” – konferencja naukowa upamiętniająca tragiczne wydarzenia z 1939 r. w Bydgoszczy

Celem konferencji naukowej „Wrzesień 1939 r. Wydarzenia bydgoskie” zorganizowanej przez Instytut De Republica było upamiętnienie tragicznych wydarzeń 3 i 4 września 1939 roku w Bydgoszczy, określanych przez niemiecką propagandę wojenną jako Bromberger Blutsonntag. Doszło wówczas do niemieckiej dywersji, kiedy to w całym mieście ostrzeliwano wycofujących się z Bydgoszczy polskich żołnierzy. Do przybyłych z III Rzeszy dywersantów dołączyło wówczas wielu mieszkańców niemieckiego pochodzenia. W wyniku ich działań śmierć ponieśli także nie biorący udziału w strzelaninie cywile, zarówno Polacy, jak i Niemcy. Ponadto niemieckie represje wobec polskiej ludności cywilnej zwiększyły liczbę ofiar i powiększyły jej tragiczny wymiar.

Udział w konferencji wzięli m.in. przedstawiciele administracji państwowej, w tym  minister w Kancelarii Premiera RP, Łukasz Schreiber; prezes Rządowego Centrum Legislacji, Krzysztof Szczucki, przedstawiciele lokalnych władz rządowych i samorządowych oraz parlamentarzyści. Wśród panelistów byli wybitni naukowcy i cenioni historycy, m.in. dr hab. Bogusław Kopka (członek Rady Naukowej Instytutu De Republica), prof. dr hab. Marek Kornat (członek Rady Naukowej Instytutu De Republica, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego, PAN), dr Paweł Kosiński (IPN), dr hab. Janusz Kutta (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy), dr hab. Marek Romaniuk (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) oraz dr hab. Sylwia Grochowina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).