08 11/22

V Seminarium Europejskie | Europa wobec wartości

8 listopada 2022 roku odbędzie się V Seminarium Europejskie Instytutu De Republica. Tematem spotkania będzie „Europa wobec wartości”.

V Seminarium Europejskie | Europa wobec wartości

Państwa członkowskie Unii Europejskiej łączy nie tylko więź gospodarcza oraz polityczna, ale także wspólny system wartości. Celem Seminarium jest rozmowa na temat aktualności przyjętych wartości, relacji miedzy wartościami całej wspólnoty a poszczególnych krajów członkowskich, a także współczesnych wyzwaniach jakie stoją przed Europą.

***
Seminaria Europejskie Instytutu De Republica to cykliczne spotkania poświęcone dyskusji nad zagadnieniami związanymi z aktualnie obserwowanymi problemami prawnymi, społecznymi i ekonomicznymi występującymi na kontynencie europejskim. Pierwsze seminarium, które odbyło się w 2021 roku dotyczyło idei Unii Europejskiej i jej przyszłości.