11 12/22

Uchwały krajobrazowe – standardy ekspozycji reklamy wizualnej w przestrzeni publicznej

W dniach 11-13 grudnia 2022 roku odbędzie się konferencja naukowa „Uchwały krajobrazowe – standardy ekspozycji reklamy wizualnej w przestrzeni publicznej”, organizowana przez Instytut De Republica.

Uchwały krajobrazowe – standardy ekspozycji reklamy wizualnej w przestrzeni publicznej

Zaproszeni do wygłoszenia wykładów naukowcy będą skupiać się wyłącznie na reklamie wizualnej dostępnej w przestrzeni publicznej oraz nad zagadnieniem dotyczącym sposobu ustalania zasad ekspozycji szyldów w oparciu o analizę rozwiązań zaproponowanych przez same gminy wprowadzające lub pracujące nad tematyką uchwał krajobrazowych.

To zagadnienie szczególnie istotne z punktu widzenia społeczeństwa, które jest odbiorcą tych często nieprzemyślanych, chaotycznych i pozbawionych jakichkolwiek walorów estetycznych zjawisk w przestrzeni zarówno miejskiej, jak i wiejskiej.

Podsumowaniem wydarzenia będzie monografia zawierająca najważniejsze teksty poświęcone zadanemu zagadnieniu.