03 04/22

Uchwała Krajobrazowa – Zagadnienia Konstytucyjne

W dniach 3-5 kwietnia 2022 roku odbędzie się konferencja naukowa pod tytułem „Uchwała Krajobrazowa – Zagadnienia Konstytucyjne” organizowana przez Instytut De Republica.

Uchwała Krajobrazowa – Zagadnienia Konstytucyjne

Zaproszeni do udziału w spotkaniu prelegenci pochylą się w sposób szczególny nad dwoma zagadnieniami. Po pierwsze, czy ustawa z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 741) w zakresie regulacji na temat uchwał krajobrazowych jest zgodna z konstytucją, w tym jej art. 37a ust 9, oraz czy konkretne uchwały krajobrazowe gmin nie naruszają oznaczonych zasad konstytucyjnych, w tym zasady konkurencyjności.

Referaty przygotowywane na zadane tematy będą uwzględniały aspekt wywłaszczeń planistycznych.

Pokłosiem spotkania będzie monografia wydana przez Wydawnictwo Instytutu De Republica pod redakcją dra hab. Bogumiła Szmulika, prof. ucz.