26 06/22

Uchwała Krajobrazowa – Ochrona obszarów uzdrowiskowych, turystycznych i kultu religijnego

W dniach 26-28 czerwca 2022 roku Instytut De Republica organizuje konferencję naukową zatytułowaną: „Uchwała Krajobrazowa – Ochrona obszarów uzdrowiskowych, turystycznych i kultu religijnego”.

Uchwała Krajobrazowa – Ochrona obszarów uzdrowiskowych, turystycznych i kultu religijnego

Spotkanie będzie poświęcone analizie konkretnych rozwiązań wprowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w aspekcie ochrony miejsc o doniosłym znaczeniu turystycznym, religijnym czy uzdrowiskowym, czyli tam gdzie istnieją szczególne uwarunkowania aby chronić krajobraz, a jednocześnie presja na ingerencje w krajobraz poprzez jego zabudowę czy wprowadzenie reklam jest znacząca. 

Po konferencji planowane jest wydanie monografii, która zbierze najważniejsze teksty poświęcone zadanej tematyce.