14 12/21

Teologia i polityka: św. Tomasz z Akwinu

14 grudnia w Instytucie Tomistycznym w Warszawie odbędzie się sesja naukowa „Teologia i polityka: św. Tomasz z Akwinu”.

Teologia i polityka: św. Tomasz z Akwinu

Spotkanie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z prawem oraz polityką w ujęciu Akwinaty. Referaty wygłoszą: dr hab. Mateusz Przanowski OP, dyrektor Instytutu Tomistycznego, dr Bartosz Zalewski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ks. Dr Adam Machowski z ramienia Kolegium Jagiellońskiego i Toruńskiej Szkoły Wyższej oraz o. dr Michał Mrozek.

Gościem specjalnym panelu będzie francuski teolog, prof. François Daguet OP, który wygłosi wykład pt. „Polityka według św. Tomasza z Akwinu”.

Spotkanie będzie podzielone na dwie części, po każdej z nich odbędzie się dyskusja.

LINK DO SPOTKANIA