11 05/23

Problemy międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa prawnego państw demokratycznych wobec agresji Rosji na Ukrainę: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy

W dniach 11-12 maja 2023 roku w Centrum Transferu Wiedzy KUL w Lublinie odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Problemy międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa prawnego państw demokratycznych wobec agresji Rosji na Ukrainę: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy”. Jednym ze współorganizatorów jest Instytut De Republica.

Problemy międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa prawnego państw demokratycznych wobec agresji Rosji na Ukrainę: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy

Punktem wyjścia konferencji jest sytuacja faktyczna i prawna, jaka zaistniała w stosunkach międzynarodowych w następstwie militarnej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej na Ukrainę –aneksją Krymu w 2014 r. i kontynuowanej począwszy od 24 lutego 2022 r. zbrojnym najazdem na Ukrainę od północy, ze wschodu i z południa. Aneksja ta polega nie tylko na zajęciu przez Rosję części podbitego terytorium Ukrainy, ale także na mordowaniu ludności cywilnej i totalnym niszczeniu nieruchomości (w szczególności dóbr kultury narodowej) znajdujących się na okupowanym terytorium. To pociągnęło za sobą wielomilionową migrację ludności ukraińskiej do Polski i innych krajów. Natomiast władze Ukrainy – mimo braku wystarczającej ilości własnych środków militarnych – podjęły bohaterską obronę swej suwerenności i zwróciły się z apelem o pomoc do organizacji międzynarodowych i do poszczególnych państw demokratycznych, a w szczególności do Stanów Zjednoczonych, Polski i innych państw, oraz o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie.

Planowana konferencja obejmuje problemy prawne związane z udzielaniem pomocy Ukrainie w płaszczyźnie międzynarodowej i krajowej, jaka została już podjęta bądź może być podjęta w celu przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa na Ukrainie – w granicach norm obowiązującego prawa – przez organizacje międzynarodowe o zasięgu uniwersalnym i regionalnym (ONZ, UE, NATO, OBWE), oraz przez poszczególne państwa demokratyczne europejskie i pozaeuropejskie, które udzielają Ukrainie pomocy finansowej, militarnej i humanitarnej, oraz nakładają sankcje ekonomiczne na Rosję bądź sankcje personalne na jej polityków.

 

Organizator: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie

Współorganizatorzy: Instytut De Republica, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie na Słowacji, Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie na Ukrainie oraz Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.

 

Wstęp wolny!

Załączniki: