24 10/22

Prezentacja „Zapisków” Antoniego Szymańskiego

24 października 2022 roku o godzinie 11.00 w siedzibie sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski odbędzie się spotkanie poświęcone nowej publikacji Wydawnictwa Instytutu De Republica – „Zapiski” Antoniego Szymańskiego.

Prezentacja „Zapisków” Antoniego Szymańskiego

Ksiądz Antoni Szymański, uznawany za pioniera polityki społecznej w Polsce, urodził się 27 października 1881 roku w Praszce, w powiecie wieluńskim. Kształcił się początkowo w Częstochowie, a później wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. Już jako ksiądz rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie w Louvain w Belgii.

Przedmiotem jego studiów były nauki filozoficzne o zabarwieniu społecznym. Po powrocie do kraju wykładał nauki społeczne w Seminarium Duchownym we Włocławku. W 1918 roku rozpoczął wykłady z polityki społecznej i historii katolicyzmu społecznego na nowo powstałym uniwersytecie w Lublinie. Z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim był związany do roku 1939. W okresie drugiej wojny światowej przebywał w Bełżycach. Zmarł w 1942 roku.

Napisał 238 rozpraw i artykułów, które obejmowały swoją tematyką problemy etyczne, filozoficzne, socjologiczne, ekonomiczne, polityczne i prawne. Obok tego prowadził czynną działalność społeczną. W latach 1933-1939 pełnił funkcję rektora KUL, brał udział w pracach Rady Społecznej przy Prymasie Polski. Zorganizował Związek Polskiej Inteligencji Katolickiej i założył Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej.

Obok E. Jaroszyńskiego, A. Wóycickiego, J. Piwowarczyka i L. Caro zajął Szymański czołowe miejsce jako twórca polskiego katolicyzmu społecznego. Jego publikacje książkowe dały pełny wykład tej nauki. Na uwagę zasługują tu w szczególności Zagadnienie Społeczne i Polityka Społeczna.

Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz w recenzji publikacji napisał „Tekst ks. A. Szymańskiego z lat: 1929-1934 zasługuje na szczególną uwagę. Powstał bowiem zarówno w czasie odbudowywania suwerenności państwa polskiego, związanego z rozlicznymi sytuacjami kryzysowymi, ale też i w kontekście dramatycznych wydarzeń politycznych w Europie. Zapiski to tekst nieoficjalny, a zatem tym bardziej cenny, bowiem ukazujący nie tylko intelekt, ale w ogóle osobowość jego autora”.

Książka „Zapiski” Antoniego Szymańskiego jest pierwszą w serii „Rękopisy Odnalezione” Instytutu De Republica. Seria ma na celu publikację rękopisów odnalezionych w depozytach bibliotek, które nigdy wcześniej nie zostały opublikowane. Wśród planowanych tematów znajdą się rękopisy historyczne, prawnicze, teologiczne, wspomnienia pisarzy i poetów oraz inne teksty literackie.

Organizatorem wydarzenia są Instytut De Republica i Katolicka Agencja Informacyjna.

Wstęp wolny!