28 06/22

Prawo rolne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju. Rolnictwo, wyżywienie, środowisko

W dniach 28 czerwca – 1 lipca 2022 roku w Obrzycku (Domu Pracy Twórczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) odbędzie się  międzynarodowa konferencja naukowa z udziałem licznych agrarystów z zagranicy. Spotkanie organizowane jest przez Instytut De Republica, Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prawo rolne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju. Rolnictwo, wyżywienie, środowisko

Motywem przewodnim konferencji będą wyzwania zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwo żywnościowe i ochrona środowiska naturalnego w kontekście aktualnych regulacji prawnych z zakresu prawa rolnego. Odniesienia do zrównoważonego rozwoju (także rolnictwa i systemów rolno-żywnościowych)  występują w skali globalnej, regionalnej (np. we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej), a także w polityce gospodarczej poszczególnych państw. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa żywności oraz jej odpowiedniej jakości musi uwzględniać wymogi zrównoważonego rozwoju  w jego różnych aspektach (np. związane z ochroną środowiska, w tym gleby, bioróżnorodności, osiągnięciem neutralności klimatycznej, ochroną zasobów, pozyskiwaniem tzw. czystej energii, „zielonym ładem”, innowacyjnością itd.).  

Eksperci oraz zaproszeni gości wspólnie zastanowią się nad regulacjami prawnymi w poszczególnych państwach – ich realizacją, skutecznością i efektywnością; przedyskutują współczesny kształt prawa rolnego w Polsce oraz przeanalizują aktualną sytuację polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej.