18 03/22

Prawo humanitarne. Wyzwania w obliczu konfliktów i kryzysów na wschodzie

18 marca 2022 roku w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „Prawo humanitarne. Wyzwania w obliczu konfliktów i kryzysów na wschodzie” poświęcona aktualnym regulacjom prawnym, rolom systemów ochronnych, obecnej sytuacji na Ukrainie i w innych regionach na wschodzie. Organizatorami spotkania są Wydział Prawa i Administracji UKSW, Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW, Instytut De Republica oraz Wydawnictwo C.H. Beck.

Prawo humanitarne. Wyzwania w obliczu konfliktów i kryzysów na wschodzie

Państwa w XXI wieku stają przed nowymi wyzwaniami na geopolitycznej mapie konfliktów zbrojnych. Towarzyszące im globalne kryzysy humanitarne stały się ogromnym problem dla społeczności międzynarodowej, rodząc pytanie o rolę instrumentów prawnych wobec działań podmiotów naruszających standardy prawa humanitarnego. Międzynarodowe prawo humanitarne z założenia chroni ofiary konfliktów zbrojnych oraz wyznacza normy ograniczające sposoby prowadzenia działań zbrojnych i użycie niektórych broni. Aby prawo to było przestrzegane w czasie wojny, jego znajomość musi być upowszechniana w czasie pokoju. Mając na uwadze znaczenie próby, której poddawane zostają współcześnie regulacje międzynarodowe, organizatorzy konferencji zapraszają do podjęcia debaty, której kierunek wyznaczają kluczowe dla społeczności międzynarodowej zagadnienia konfliktu zbrojnego oraz zjawiska uchodźstwa.

Celem konferencji jest zachęcenie wszystkich rządowych i pozarządowych podmiotów, praktyków i znawców zajmujących się bezpieczeństwem do upowszechniania wiedzy oraz edukacji w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego.

W trakcie spotkania eksperci oraz zaproszeni prelegenci zastanowią się na kilkoma ważnymi zagadnieniami:

  • czy należy wzmocnić obowiązujący na świecie system ochrony ofiar wojny?
  • jak promować i urzeczywistniać potrzebę szczególnej ochrony grup zagrożonych naruszeniem praw i wolności w trakcie konfliktów zbrojnych i kryzysów migracyjnych?
  • czy obowiązujący system sądzenia sprawców naruszeń prawa humanitarnego pozostaje skuteczny, pociągając do odpowiedzialności sprawców kryzysów humanitarnych?

18 marca 2022 | godz. 9.00-14.30
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Budynek 21, Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana

Wstęp wolny!

Organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji UKSW, Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW, Instytut De Republica oraz Wydawnictwo C.H. Beck.

Załączniki: