02 09/22

Polska romanistyka prawnicza. Historia – stan obecny – perspektywy. Urzędy rzymskie na styku prawa publicznego i prywatnego

W dniach 2-4 września 2022 roku w Mrągowie odbędzie się Ogólnopolski Zjazd Romanistów pod hasłem „Polska romanistyka prawnicza. Historia – stan obecny – perspektywy. Urzędy rzymskie na styku prawa publicznego i prywatnego”. Spotkanie organizowane jest przez Wydział Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Prawa i Administracji UKSW i Instytut De Republica.

Polska romanistyka prawnicza. Historia – stan obecny – perspektywy. Urzędy rzymskie na styku prawa publicznego i prywatnego

Tematem przewodnim spotkania będą rzymskie urzędy, zarówno republikańskie, jak i okresu cesarstwa oraz ich recepcja w Europie. W zamierzeniu Organizatorów usytuowanie tego zagadnienia w centrum zainteresowania środowiska romanistycznego ma na celu zainspirowanie dyskusji na temat roli odgrywanej przez urzędników w starożytnym Rzymie, ich wpływu na ówczesne prawo publiczne i prywatne, jak również oddziaływania rzymskiej magistratury na organizację i kompetencje urzędów w okresie późniejszym. Sesje naukowe zostały podzielone tematycznie i chronologicznie od okresu archaicznego prawa rzymskiego aż do czasów nowożytnych, obejmujących recepcję i oddziaływanie ius Romanum na prawo późniejsze oraz na poglądy naukowców.

Celem wydarzenia jest dokonanie przeglądu aktualnego zakresu badań polskiej romanistyki, a także zebranie opracowanych refleksji, pogłębionych badań w powyższym zakresie oraz wyników spotkania naukowego w postaci recenzowanej publikacji naukowej.