22 05/23

Joseph Conrad Fellowship | Paryskie laboratorium? Wielka Emigracja wymyśla nowoczesną formę polską

22 maja 2023 zapraszamy do Domu Inicjatyw Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy” na kolejne wydarzenie otwarte w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship.

Joseph Conrad Fellowship | Paryskie laboratorium? Wielka Emigracja wymyśla nowoczesną formę polską

Paryż przełomu lat 30. i 40. XIX wieku był nie tylko centrum polskiego życia intelektualnego, w którym powstawały najważniejsze dzieła literackie tego czasu, ale także ideowym laboratorium. To tu emigracyjna (choć przecież także i w innych europejskich miastach) elita kulturalna wymyślała Polskę na nowo, poszukiwała formuł, które mogłyby stać się fundamentem nowoczesnej tożsamości narodowej. Idee polityczne i rodzące się wówczas ideologie stanowiły materializację zbiorowych pragnień i nadziei o niepodległej ojczyźnie.

Właśnie w tym przejściu od teorii do praktyki, od słowa do czynu chcielibyśmy poszukiwać specyfiki polskiego myślenia, a zarazem – formuły zupełnie nowoczesnej. W tej opowieści literacka legenda łączy się z projektem filozofii narodowej oraz różnymi formami politycznej samoorganizacji.

Udział w spotkaniu i towarzyszącej mu dyskusji wezmą: dr hab. Remigiusz Forycki, prof. ucz. oraz dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska, prof. ucz.