01 04/23

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

W dniach 1-2 kwietnia br. na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego odbędą się zawody centralne zwieńczone wyłonieniem laureatów Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Współorganizatorem wydarzenia jest Instytut De Republica.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym  to jedna z najstarszych i najważniejszych Olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jej historia sięga roku 1959.

Laureaci i Finaliści rokrocznie otrzymują liczne nagrody finansowe i rzeczowe, zaś 30 najlepszych uczestników – indeksy niemal wszystkich Uniwersytetów w Polsce.