03 06/22

O totalitaryzmie raz jeszcze. Spotkanie autorskie wokół książki „Wydarzenia bydgoskie 1939 roku”

3 czerwca 2022 roku odbędzie się wydarzenie pt. „O totalitaryzmie raz jeszcze. Spotkanie autorskie wokół książki Wydarzenia bydgoskie 1939 roku pod redakcją dra hab. Bogusława Kopki”. Jego celem będzie debata nad istotą totalitaryzmu, a także prezentacja monografii wydanej nakładem Wydawnictwa Instytutu De Republica.

O totalitaryzmie raz jeszcze. Spotkanie autorskie wokół książki „Wydarzenia bydgoskie 1939 roku”

„Wydarzenia bydgoskie 1939 roku” to efekt konferencji zorganizowanej przez Instytut De Republica 3 września 2021 roku, w rocznicę tzw. wydarzeń bydgoskich – jednego z najboleśniejszych epizodów września 1939 roku. Podstawę publikacji stanowi sześć wygłoszonych na konferencji referatów. Pracę uzupełniają ilustracje: plansze z wystawy oraz fotoreportaż z konferencji. Tom studiów historycznych otwiera tekst Marka Romaniuka traktujący o niełatwej koegzystencji niemieckich i polskich mieszkańców Bydgoszczy w okresie międzywojennym. W następnych artykułach Marek Kornat pisze o niemieckiej propagandzie antypolskiej z 3 września 1939 roku, Sylwia Grochowina prezentuje sylwetkę nazistowskiego zbrodniarza – Karla Friedricha Straussa, Paweł Kosiński przedstawia wyniki badań odnośnie do liczby zabitych w Bydgoszczy 3 i 4 września 1939 roku, a Janusz Kutta wyjaśnia pojęcie Bromberger Blutsonntag. Studia zamyka esej Bogusława Kopki o naturze wojny totalnej w kontekście września 1939 roku.

Niniejsza monografia stała się także asumptem do podjęcia dyskusji na temat różnych aspektów totalitaryzmu. Na jego temat wypowiedzą się zaproszeni 3 czerwca do Bydgoszczy goście: ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, który przedstawi wykład zatytułowany Korzenie totalitaryzmu, prof. dr hab. Roman Bäcker z wystąpieniem Totalitaryzm a terror oraz dr Tomasz Ceran z prelekcją pod tytułem Rafał Lemkin, pojęcie ludobójstwa i okupacja niemiecka ziem polskich. Prezentacji oraz omówienia książki „Wydarzenia bydgoskie 1939 roku” dokonają dr Izabela Mazanowska wraz z redaktorem naukowym monografii – dr. hab. Bogusławem Kopką.

***

3 czerwca 2022, 11.00-13.00

Przystań Bydgoszcz

Wstęp wolny!