31 07/23

Seminaria toruńskie o historii i kulturze: „Nauczanie społeczne Jana Pawła II”

Seminaria toruńskie „Od Mikołaja Kopernika do Jana Pawła II” to inicjatywa, której celem jest rozwój postaw patriotycznych, zainteresowanie historią i nauką oraz stworzenie przestrzeni do pogłębionej debaty na tematy historyczne i aktualne zagadnienia pojawiające się w przestrzeni publicznej. Do udziału w cyklu spotkań zaproszeni są wszyscy miłośnicy historii oraz nauki, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, 1979. Źródło: Biblioteka Cyfrowa Polona

31 lipca odbędzie się spotkanie zatytułowane: „Nauczanie społeczne Jana Pawła II”. Udział w nim wezmą: ks. Prof. Mazurkiewicz, Prof. Michał Wyrostkiewicz i ks. Jacek Gniadek SVD. Moderatorem dyskusji będzie dr hab. Krzysztof Szczucki – pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. legislacji i edukacji prawniczej, Prezes Rządowego Centrum Legislacji.

Organizatorami spotkania są Fundacja Kujawsko-Pomorskie Centrum Aktywności oraz Instytut De Republica.