20 09/21

Konferencja naukowa „Prawo budowlane – Prawo własności warstwowej”

W dniach 20 – 21 września odbędzie się konferencja naukowa „Prawo budowlane – Prawo własności warstwowej”. Organizatorami wydarzenia są: Instytut De Republica oraz Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej.

Konferencja naukowa „Prawo budowlane – Prawo własności warstwowej”

W polskim systemie prawnym własność warstwowa nie została wprost uregulowana. Nie mniej część doktryny, działając zapewne także w oparciu o analizę rynku, zauważa potrzeby do stworzenia prawnych ram dla tak zwanego przestrzennego wydzielenia własności, tak aby ową warstwowość móc przyporządkować różnym podmiotom.

Zadanie takie nie jest łatwe. Wiąże się z nim wiele problemów, tych podstawowych dotyczących doboru modelu zmian, konieczności ingerencji w podstawowe instytucje prawa i samego zakresu tej ingerencji, jak i wynikowych związanych z prowadzeniem katastrów, czy ksiąg wieczystych.  Dyskurs o charakterze zarówno naukowym jak i praktycznym powinien pokazać owe drogi, którymi może podążać ustawodawca, wskazując przy tym jednocześnie ich wady i zalety. 

Konferencja ta jest wyjątkowa pod wieloma względami. Jest pierwszym wydarzeniem naukowym Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej prowadzonym w formule interdyscyplinarnej konferencji otwartej, skierowanej do praktyków, łączącej ujęcie cywilistyczne z administracyjnoprawnym.