08 05/23

Joseph Conrad Fellowship | Szklane domy czy zamki na piasku? Miejska historia polskiej nowoczesności

8 maja 2023 zapraszamy do Domu Inicjatyw Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy” na kolejne wydarzenie otwarte w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship.

Joseph Conrad Fellowship | Szklane domy czy zamki na piasku? Miejska historia polskiej nowoczesności

Nie ma opowieści o polskiej nowoczesności bez opowieści o polskich miastach. Procesy modernizacyjne, narodziny przemysłu, przeobrażenia organizacji społecznej, zmiana codziennych nawyków i stylu życia – to wszystko nie działo się w próżni, ale w konkretnej przestrzeni. Tym właśnie są dla nas miasta – krajobrazem rozpędzonej techniki, sceną życia społecznego, architektoniczną makietą nowoczesności. Ale także: przestrzenią eksperymentów i modernizacyjnych utopii.

Przywołujemy utopię szklanych domów, ponieważ wyrażone w niej idee spinają XIX wiek, łączą się z międzywojniem i wykraczają dalej w przyszłość. Z jednej strony chcemy przyjrzeć XIX stuleciu pod kątem warunków gospodarczych wpływających na kondycję fizyczną ludności zamieszkującej dawne ziemie Rzeczypospolitej, a z drugiej strony – czynnikom modernizacyjnym w samych miastach. Jednocześnie pragniemy prześledzić politykę państw zaborczych w kwestii zarządzania biologicznymi podstawami życia, a z drugiej – jak koncepcje higieniczne wpływały na przemiany ośrodków miejskich.

Zaproszenie do dyskusji przyjęli:

prof. Michał Kopczyński – pracownik Instytutu Historycznego UW, członek redakcji kwartalnika Przegląd Historyczny (2000–2012) oraz Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” (od 2000). Od października 2014 redaktor naczelny „Mówią Wieki”. Związany również z Muzeum Historii Polski. Zajmuje się historią gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem badania standardu życia w przeszłości na podstawie źródeł monetarnych oraz biologicznych (wysokość i masa ciała, śmiertelność), demografią historyczną i historią techniki.

dr Aleksander Łupienko – adiunkt w Zakładzie Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX i XX w. (Instytut Historii PAN). Specjalizuje się w historii kulturowej dziewiętnastowiecznych miast Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej, przemianach przestrzeni publicznej i prywatnej, kulturowych dziejach ruchu konserwacji zabytków oraz ruchu higienicznym.