13 02/23

Joseph Conrad Fellowship | Konstytucja czy rewolucja? Sejm Wielki, upadek Rzeczypospolitej i początek nowoczesności

13 lutego 2023 zapraszamy do Domu Inicjatyw Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy” na drugi wykład otwarty w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship.

Joseph Conrad Fellowship | Konstytucja czy rewolucja? Sejm Wielki, upadek Rzeczypospolitej i początek nowoczesności

Czym był upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów – definitywnym końcem czy może (koniecznym?) nowym otwarciem w dziejach polskiego narodu? Konstytucja 3 maja niezmiennie określana jest jako wielka, ale spóźniona reforma, zapowiadająca inny wiek XIX niż ten, który rzeczywiście nastąpił. Czy jednak o pierwszej polskiej konstycji można myśleć jako akcie rewolty? Na czym miałaby polegać ta rewolucja à la polonaise? Zapraszamy na wykład otwarty, po którym nastąpi część dyskusja z udziałem publiczności.

Więcej szczegółów wkrótce.