23 01/23

Joseph Conrad Fellowship | Nowoczesności ziem polskich okresu zaborów, ich spuścizna i współczesne interpretacje

23 stycznia 2023 roku w Domu Inicjatyw Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy” odbędzie się pierwszy wykład otwarty w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship.

Joseph Conrad Fellowship | Nowoczesności ziem polskich okresu zaborów, ich spuścizna i współczesne interpretacje

Pierwsze spotkanie otwarte tegorocznego cyklu poświęcone będzie nowoczesnościom – w liczbie mnogiej. Proponujemy przyjrzeć się im jako realnie realizowanym projektom: społecznym, politycznym, instytucjonalnym, rozwojowym. Na ogół bowiem, podejmując refleksję nad nowoczesnością, myślimy o niej jak o konstrukcie teoretycznym, skupiamy się sferze idei. Pragniemy ten dyskurs rozszerzyć i uzupełnić o inną perspektywę. To nowoczesności rozumiane przede wszystkim jako konkretne zasoby, legitymizacje, a także inne czynniki, które, jeśli nie pozwoliły w pełni określonych projektom się zrealizować, to stanowiły o ich „realności” jako modernizacyjnych alternatyw. A co z tej wielości wizji nowoczesności wynika?

O tym wszystkim opowie nam nasz Gość:

prof. dr. hab. Tomasz Zarycki – socjolog i geograf społeczny. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego i zastępca dyrektora Instytutu Studiów Społecznych (ISS UW). Do jego głównych pól zainteresowania należą socjologia nauki, polityki i kultury oraz historyczna socjologia elit. Autor takich publikacji jak m.in.: „Peryferie. Nowe ujęcie zależności centro-peryferyjnych” (2009), „Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe” (Routledge, 2014), „Gra peryferyjna: Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych” (wspólnie z Tomaszem Warczokiem, 2016) oraz „The Polish Elite and Language Sciences A Perspective of Global Historical Sociology” (Palgrave, 2022).