11 07/22

IV Seminarium Europejskie | Inflacja w Polsce i na świecie. Przyczyny, skutki, prognozy

W dniach 11-12 lipca Instytut De Republica organizuje czwarte spotkanie w ramach cyklu Seminariów Europejskich. Tematem przewodnim wydarzenia będzie inflacja.

IV Seminarium Europejskie | Inflacja w Polsce i na świecie. Przyczyny, skutki, prognozy

Media, co za tym idzie opinia publiczna, wręcz prześcigają się w szacowaniu danych, szukaniu przyczyn oraz prognozowaniu przyszłości w związku z szalejącą od kilku miesięcy inflacją. To najwyższy czas aby rozpocząć poważną debatę publiczną w tym aspekcie, która wskaże zarówno jego przyczyny, skutki jak i prognozy na przyszłość. Instytut De Republica zaprosił do udziału w IV Seminarium Europejskim szerokie grono ekspertów, którzy poruszą najbardziej istotne punkty w dyskusji o aktualnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej w Polsce. Wśród z gości między innymi prof. dr hab. Genowefa Grabowska, która wygłosi wykład o historii inflacji europejskich i światowych, Krzysztof Wołowicz z Biura Analiz Sejmowych, Jakub Rybacki reprezentujący Polski Instytut Ekonomiczny oraz dr Jarosław Wierzbicki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

***

Seminaria Europejskie Instytutu De Republica to cykliczne spotkania poświęcone dyskusji nad zagadnieniami związanymi z aktualnie obserwowanymi problemami prawnymi, społecznymi i ekonomicznymi występującymi na kontynencie europejskim. Pierwsze seminarium, które odbyło się w 2021 roku dotyczyło idei Unii Europejskiej i jej przyszłości.