18 05/22

Energetyka i prawo energetyczne. Stan obecny i perspektywy rozwoju w 100-lecie ustawy elektrycznej z 21 marca 1922 roku

W dniach 18-20 maja 2022 roku, z inicjatywy Instytutu De Republica, odbędzie się konferencja zatytułowana Energetyka i prawo energetyczne. Stan obecny i perspektywy rozwoju w 100-lecie ustawy elektrycznej z 21 marca 1922 roku. W wydarzeniu, podzielonym na kilka panelów wykładowych oraz dyskusyjnych, udział wezmą specjaliści z zakresu szeroko pojętej polityki energetycznej. Wśród nich znajdą się prawnicy, naukowcy, specjaliści oraz kadra zarządzająca instytucjami związanymi z polskim sektorem energetycznym.

Energetyka i prawo energetyczne. Stan obecny i perspektywy rozwoju w 100-lecie ustawy elektrycznej z 21 marca 1922 roku

W 2022 roku przypada stulecie uchwalenia pierwszej polskiej ustawy regulującej funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego. Uchwalając „Ustawę elektryczną” ustawodawcy przyświecała myśl, że zagospodarowanie państwa w dziedzinie elektryfikacji musi się odbywać w myśl pewnych zasad przewodnich, odpowiadających interesom całego państwa. Ustawa miała przy tym na celu takie skoordynowanie wszelkich przedsięwzięć podejmowanych ówcześnie zarówno przez podmioty prywatne jak i jednostki samorządu terytorialnego, aby możliwe było w przyszłości stworzenie systemu elektroenergetycznego, pokrywającego swą siecią terytorium całego kraju. Polski ustawodawca wykazał się przy tym dalekowzrocznością nie tylko tworząc nowoczesne, jak na owe czasy, podstawy prawne funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, ale także przewidując znaczenie i rolę, jakie sektor elektroenergetyczny będzie odgrywał dla rozwoju i funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki i państwa.

Czas pokazał, że sektor energetyczny stał się w istocie jednym z kluczowych sektorów gospodarki, dostarczając dobro – energię elektryczną – bez którego nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić dziś naszego życia ani naszej przyszłości. Jednocześnie regulacja stanowiąca prawną podstawę funkcjonowania tego sektora, uległa na przestrzeni dziesiątków lat gruntowym przemianom odzwierciedlającym z jednej strony zamiany technologiczne i organizacyjne w sektorze energetycznym, a z drugiej przemiany polityczno-ustrojowe naszego kraju, które przekładały się na definiowanie roli państwa w gospodarce, w tym także w odniesieniu do sektora energetycznego.

Dziś sektor elektroenergetyczny, a wraz z nim regulacja prawna jego funkcjonowania, znajduje się w stanie głębokiej transformacji. Wyzwania dla jego dalszego rozwoju stanowią takie czynniki jak konieczność zapobiegania antropogenicznym zmianom klimatu i ograniczenia negatywnego wpływu elektroenergetyki na środowisko naturalne, zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zapewnienie sprawiedliwego dostępu do dobra, jakim jest energia elektryczna, czy wreszcie postęp technologiczny i dokonująca się na naszych oczach rewolucja przemysłowa 4.0.

100-lecie uchwalenia „Ustawy elektrycznej” skłania zatem do wielopłaszczyznowej refleksji na temat znaczenia i przyszłości sektora elektroenergetycznego w Polsce, z nieodzownym w epoce globalizacji uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowych tendencji rozwojowych. Celowi temu ma w swym założeniu służyć konferencja, której organizatorem i gospodarzem będzie Instytut De Republica.

***

19-20 maja 2022, godz. 9.30-17.00 (część merytoryczna)

Hotel „Almond”, ul. Toruńska 12, 80-747 Gdańsk

Wstęp wolny!

LINK DO TRANSMISJI: https://www.youtube.com/watch?v=4UAg8-EqybY