18 03/22

„Czasy – ludzie – polityka”. W 480. rocznicę urodzin Jana Zamoyskiego

W dniach 17–19 marca 2022 roku w Zamościu odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona Janowi Zamoyskiemu. Przyczynkiem do jej zorganizowania jest przypadająca na 2022 rok 480. rocznica jego urodzin.

„Czasy – ludzie – polityka”. W 480. rocznicę urodzin Jana Zamoyskiego

Kanclerz wielki koronny i hetman wielki koronny Jan Zamoyski, założyciel trzeciej uczelni w Polsce – Akademii Zamojskiej, znany był także z przemówień sejmowych i z bogatej spuścizny epistolarnej. Jego sentencje, takie jak: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” czy „Król panuje, ale nie rządzi” (Rex regnat sed non gubernat) znane są niemal każdemu Polakowi.

Celem konferencji jest uczczenie pamięci Wielkiego Kanclerza, prawdziwego giganta polityki i kultury polskiej oraz przybliżenie problematyki związanej z epoką, w której żył i działał. Konferencja naukowa będzie miała charakter interdyscyplinarny. Prezentowane referaty będą dotykały nauk humanistycznych, społecznych oraz historii sztuki i architektury.

Efektem konferencji będzie obszerna publikacja naukowa wydana przez Instytut De Republica.