11 05/22

Budowanie tożsamości lokalnych, regionalnych oraz kontynentalnych w przeszłości i współcześnie

Instytut De Republica i Wydział Historyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przygotowują międzynarodową konferencję naukową pod tytułem „Budowanie tożsamości lokalnych, regionalnych oraz kontynentalnych w przeszłości i współcześnie”. Wydarzenie zaplanowane jest w dniach 11-12 maja 2022 roku w Bydgoszczy.

Budowanie tożsamości lokalnych, regionalnych oraz kontynentalnych w przeszłości i współcześnie

Konferencja realizowana jest w ramach cyklu „Dobre i złe sąsiedztwa”. Do tej pory odbyło się już pięć edycji tej konferencji – trzy w Bydgoszczy (2015, 2016, 2017) oraz dwie w rosyjskim Oriechowie-Zujewie (2018, 2019). Każda z nich poświęcona była innemu wątkowi.

Myślą przewodnią międzynarodowego projektu badawczego są więzi i siła wzajemnego oddziaływania międzysąsiedzkiego w przeszłości, ale także i współcześnie. Konferencje służą wymianie poglądów oraz zaprezentowaniu wyników badań historycznych, politologicznych i socjologicznych na temat budowania wzajemnych relacji społeczności, którym przyszło żyć obok siebie. Intencją pomysłodawców projektu było przyjrzenie się relacjom sąsiedzkim z punktu widzenia pojedynczych ludzi, jak i społeczności lokalnych czy też narodowych.

***

kiedy: 11-12 maja 2022 r., początek obrad o godz. 9.00

miejsce: Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Karola Szymanowskiego 3, Bydgoszcz