Harmonogram 2022/2023

Program roczny składa się z cyklu 6 otwartych spotkań o charakterze wykładowym i 6 spotkań mających formę seminarium – przeznaczonych tylko dla uczestników programu.

 

SEMESTR ZIMOWY

5 grudnia 2022 | inauguracja 
Omówienie harmonogramu na rok akademicki 2022/2023

9 stycznia 2023 | seminarium
Rzeczpospolita otchłanna. Rozbiory jako doświadczenie traumatyczne

23 stycznia 2023 | wykład
Nowoczesności ziem polskich okresu zaborów, ich spuścizna i współczesne interpretacje

Miejsce: „Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych”, III piętro Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, ul. Bracka 25 w Warszawie; godz. 18.00

WSTĘP WOLNY

13 lutego 2023 | wykład
Konstytucja czy rewolucja? Sejm Wielki, upadek Rzeczypospolitej i początek nowoczesności

Miejsce: „Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych”, III piętro Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, ul. Bracka 25 w Warszawie; godz. 18.00

WSTĘP WOLNY

27 lutego 2023 | seminarium
Błoto a sprawa polska, czyli żywioły polskiej nowoczesności

13 marca 2023 | seminarium
Wyklęta historia Polski. Chłopstwo w procesie formowania nowoczesnej tożsamości Polski

 

SEMESTR LETNI

27 marca 2023 | dyskusja
Upiory polskie. Mitologia słowiańska i historia nieskodyfikowanej tożsamości polskich autochtonów

Miejsce: „Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych”, III piętro Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, ul. Bracka 25 w Warszawie; godz. 18.00

WSTĘP WOLNY

17 kwietnia 2023 | seminarium
Kraj, w którym można oszaleć. Historia polskiego szaleństwa na tle szaleństw nowoczesnych

8 maja 2023 | dyskusja
Szklane domy czy zamki na piasku? Miejska historia polskiej nowoczesności
Miejsce: „Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych”, III piętro Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, ul. Bracka 25 w Warszawie; godz. 18.00
WSTĘP WOLNY

22 maja 2023 | wykład
Paryskie laboratorium? Wielka Emigracja wymyśla nowoczesną formę polską

Miejsce: „Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych”, III piętro Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, ul. Bracka 25 w Warszawie; godz. 18.00

WSTĘP WOLNY

5 czerwca 2023 | seminarium
Być nowoczesnym, myśleć po polsku. O sytuacji polskiej filozofii wśród filozofii europejskich

19 czerwca 2023 | wykład
Nowoczesność przeciw tradycji? Rewizje wieku XIX

Miejsce: „Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych”, III piętro Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, ul. Bracka 25 w Warszawie; godz. 18.00

WSTĘP WOLNY

 

SZKOŁA LETNIA (sierpień)