Paulina Szczepańska - Zastępca Dyrektora

Paulina Szczepańska

Zastępca Dyrektora

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia politologiczne na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego (2010). Pracowała w sądzie rejonowym i okręgowym pełniąc obowiązki asystenta sędziego (2010-2012). Jest długoletnim pracownikiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (od 2012 roku). Została mianowana na urzędnika służby cywilnej (2015). Od 2016 roku prowadzi zajęcia z podstaw prawa administracyjnego. Była zaangażowana w działalność dotyczącą świadczenia prawnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem (2019-2021).

Od 15 marca 2022 roku jest Zastępcą Dyrektora Instytutu De Republica.