Dyrekcja

Joanna Gepfert - Zastępca Dyrektora - Dyrekcja - Instytut De Republica

Joanna Gepfert

p.o. Dyrektora

biogram

Zespół Badawczy

Dr Łukasz Gołąb

p.o. koordynatora

Dr Kamil Olczak

główny specjalista

Filip Skoczeń

specjalista

Zespół Popularyzatorski

Wojciech Paduch

koordynator

Alina Piekarz

główny specjalista

Jarosław Piwko

główny specjalista

Ewa Wójcicka

główny specjalista

Zespół Wydawniczy

Dr Łukasz Gołąb

koordynator

Edyta Kunowska

główny specjalista ds. wydawniczych / redaktor prowadzący

Anna Godlewska

główny specjalista ds. wydawniczych / redaktor prowadzący

Leszek Marcinkowski

główny specjalista ds. wydawniczych

Joanna Syrewicz

główny specjalista ds. wydawniczych

Kamila Kowalczyk-Radomska

główny specjalista ds. wydawniczych

Kaja Mickiewicz

główny specjalista - grafik

Zofia Konarska

główny specjalista - grafik

Biuro Administracyjno-Finansowe / Wydział Administracyjny i Kadr

Marcin Łajca

koordynator

Eliza Młyńska

sekretariat

Łukasz Olszewski

starszy specjalista

Piotr Czekalski

główny specjalista / sekretarz Rady Naukowej IDR

Agnieszka Januszko

główny specjalista ds. zamówień publicznych

Justyna Pańpuch

główny specjalista ds. kadr i płac

Adrian Kowalski

samodzielny referent

Biuro Administracyjno-Finansowe / Wydział Finansowy

Irena Marczak

główna księgowa

Małgorzata Głusek

zastępca głównej księgowej

Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego

Paulina Szprynger-Walczewska