Dyrekcja

Prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski   - Dyrektor - Dyrekcja - Instytut De Republica

Prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski

Dyrektor

biogram
Paulina Szczepańska - Zastępca Dyrektora - Dyrekcja - Instytut De Republica

Paulina Szczepańska

Pierwszy Zastępca Dyrektora

biogram
Joanna Gepfert - Zastępca Dyrektora - Dyrekcja - Instytut De Republica

Joanna Gepfert

Zastępca Dyrektora

biogram

Zespół Badawczy

Dr Michał Kuź

koordynator

Dr Kamil Olczak

główny specjalista

Filip Skoczeń

specjalista

Zespół Popularyzatorski

Wojciech Paduch

koordynator

Alina Piekarz

główny specjalista

Jarosław Piwko

główny specjalista

Ewa Wójcicka

główny specjalista

Zespół Wydawniczy

Dr Łukasz Gołąb

koordynator

Edyta Kunowska

główny specjalista ds. wydawniczych / redaktor prowadzący

Anna Godlewska

główny specjalista ds. wydawniczych / redaktor prowadzący

Leszek Marcinkowski

główny specjalista ds. wydawniczych

Joanna Syrewicz

główny specjalista ds. wydawniczych

Kaja Mickiewicz

główny specjalista - grafik

Zofia Konarska

główny specjalista - grafik

Biuro Administracyjno-Finansowe / Wydział Administracyjny i Kadr

Marcin Łajca

koordynator

Eliza Młyńska

sekretariat

Łukasz Olszewski

starszy specjalista

Piotr Czekalski

główny specjalista / sekretarz Rady Naukowej IDR

Agnieszka Januszko

główny specjalista ds. zamówień publicznych

Biuro Administracyjno-Finansowe / Wydział Finansowy

Irena Marczak

główna księgowa

Małgorzata Głusek

zastępca głównej księgowej

Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego

Paulina Szprynger-Walczewska