dr hab. Wawrzyniec Rymkiewicz

dr hab. Wawrzyniec Rymkiewicz

Doktor habilitowany nauk humanistycznych (doktorat – 2000, habilitacja – 2015). Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Kronos”, przewodniczący Rady Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego, kierownik Zakładu Historii Filozofii Polskiej na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Akademii Kopernikańskiej.

Tłumacz Heideggera i Schellinga. Autor książek „Ktoś i nikt. Wprowadzenie do lektury Heideggera” (Wrocław, 2002) i „Formy istnienia. Heidegger według Arystotelesa” (Warszawa, 2015).