dr Tomasz Kukołowicz

dr Tomasz Kukołowicz

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Zastępca dyrektora Departamentu Programowania i Koordynacji Badań Głównego Urzędu Statystycznego, redaktor naczelny „Rocznika Kultury Polskiej” (2016-2019), autor publikacji naukowych z zakresu socjologii kultury i statystyki kultury, ekspert w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój sektorów kreatywnych” (2018–2019), redaktor prowadzący publikacji z serii „Kultura się liczy!” (Narodowe Centrum Kultury, 2010–2016).