dr hab. Sebastian Ruciński, prof. ucz.

dr hab. Sebastian Ruciński, prof. ucz.

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii (doktorat w 2005 roku, habilitacja w 2014 roku), profesor na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Specjalizuje się w epoce starożytnej. W swych badaniach koncentruje się na dziejach starożytnego Rzymu, w tym przede wszystkim okresie wczesnego cesarstwa (I–III w. po Chr.). Podejmuje głównie zagadnienia związane z historią rzymskiej administracji i wojskowości, bada rolę elit społecznych i obyczajów.

Autor książek Praefectus urbi. Strażnik porządku publicznego w Rzymie w okresie wczesnego Cesarstwa (Poznań 2008) [wydanie francuskojęzyczne: Praefectus urbi. Le gardien de l’ordre public á Rome sous le Haut-Empire romain, Poznań 2009]; Praefecti praetorio. Dowódcy gwardii pretoriańskiej od 2 roku przed Chr. do 282 roku po Chr. (Bydgoszcz 2013); Études sur l’administration romaine (Bydgoszcz 2021).