dr Piotr Jerzy Mierzwa

dr Piotr Jerzy Mierzwa

W 2011 roku ukończył prawo w Akademii Leona  Koźmińskiego w Warszawie, specjalność: Europejskie i polskie prawo gospodarcze i finansowe.  Doktor nauk prawnych (2017). Interdyscyplinarną dysertację pt. Nadużycia na rynku kapitałowym. Analiza prawnokarna i finansowa obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (2017). Badacz naukowego aspektu nadużyć uczestników rynku kapitałowego oraz tematyki spółek publicznych. Autor publikacji związanych z prawnym aspektem nadzoru finansowego oraz regulacjami prawnymi sankcjonującymi nadużycia. Radca Prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, Dyrektor Departamentu Spraw Parlamentarnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2012-2016 pracował w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, następnie od 2016 do 2018 roku w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Od 2018 roku, początkowo Zastępca Dyrektora, a następnie Dyrektor Departamentu Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odpowiedzialny m.in. za realizację rządowych projektów ustaw w parlamencie oraz przeprowadzanie zmian legislacyjnych. Od 2018 roku zarówno członek, jak i przewodniczący Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. W 2021 roku odznaczony przez Prezesa Rady Ministrów odznaką honorową w uznaniu zasług położonych na rzecz legislacji.