dr hab. Michał Warciński

Urodzony w 1979 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stopnie naukowe doktora oraz doktora habilitowanego uzyskał na WPiA UW. Był członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, pracownikiem naukowo-badawczym, a także przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz dyrektorem Biura Analiz Sejmowych. Obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego oraz nauczyciel akademicki na WPiA UW.

Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, części ogólnej prawa zobowiązań oraz w prawie obrotu nieruchomościami. W zakresie jego zainteresowań naukowych pozostaje także prawo procesu cywilnego.

Autor dwóch monografii, kilkudziesięciu artykułów, głos i opracowań badawczych, współautor znanego komentarza do Kodeksu cywilnego.

* Brak zgody na wykorzystanie wizerunku.