dr Michał Mrozek OP

dr Michał Mrozek OP

Doktorat uzyskał na Uniwersytecie św. Tomasza Angelicum w Rzymie (2007 r.) na podstawie rozprawy pt. „Finis Ultimus – Beatitudo: The Principle of Christian Morality. The Summa Theologiae of St. Thomas Aquinas and Veritatis Splendor”. Zakres zainteresowań: aretologia Akwinaty oraz jej filozoficzne i antropologiczne podstawy, w szczególności habitus. Dominikanin, wicedyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie. Od 2004 roku wykłada w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie. Od 2007 roku pracuje w Instytucie Tomistycznym w Warszawie. Autor publikacji na temat filozofii i teologii moralnej fundamentalnej w myśli św. Tomasza, popularyzator jego myśli. W latach 2012-2015 sekretarz redakcji Przeglądu Tomistycznego, od 2016 zastępca Redaktora Naczelnego. Od 2020 roku dyrektor Studium Dominicanum.