ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. ucz.

ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. ucz.

Doktor habilitowany w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk prawnych, dyscyplinie naukowej – prawo kanoniczne, profesor KUL. Pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Specjalizuje się w kościelnym prawie karnym materialnym, w procesie karnym i administracyjnym. Członek Senatu KUL, dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego WPPKiA – KUL, sędzia Sądu Metropolitalnego w Lublinie.

Należy do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.