dr hab. Krzysztof Łukasz Szczucki

dr hab. Krzysztof Łukasz Szczucki

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W styczniu 2014 roku na tym Wydziale uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Od października 2014 roku jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – pracuje w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego. Od 2016 roku współkieruje Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2009–2011 współpracował, a później pracował w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. W latach 2011–2012 wykładał wiedzę o społeczeństwie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. W latach 2012–2013 przebywał jako visiting scholar w Maurer Law School na Indiana University w Bloomington w USA. Pracował w Zespole Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (2015–2016); w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP (2016–2020). Od lutego do sierpnia 2020 roku był zastępcą dyrektora w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 1 września 2020 roku pełni funkcję Prezes Rządowego Centrum Legislacji.