dr Jacek Marcin Raubo

dr Jacek Marcin Raubo

Do jego głównych zainteresowań naukowych należą: bezpieczeństwo, obronność, polityka bezpieczeństwa, antyterroryzm, Bliski Wschód, Afryka, rywalizacja mocarstw. Doktor nauk politycznych (UAM w Poznaniu). Prowadzi zajęcia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna). Odpowiada przede wszystkim za zajęcia w ramach kursów z międzynarodowych stosunków wojskowych, systemów reagowania kryzysowego, współczesnych systemów politycznych czy contemporary security strategies. Analityk bezpieczeństwa i obronności związany z Grupą Defence24 (publikuje na łamach Defence24, Infosecurity24, teksty zamieszczał również na Space24 i Cyberdefence24); w ramach współpracy z Grupą Defence24 przygotował raport odnoszący się do nowych wyzwań dla polskich granic; współautor raportu dotykającego problematyki systemów do wykrywania i zwalczania bezzałogowych statków powietrznych oraz raportu definiującego rolę Poczty Polskiej w systemie bezpieczeństwa kraju. Zajmuje się też problematyką wpływu służb specjalnych na bezpieczeństwo. Jest autorem artykułów Wieloaspektowe oraz długookresowe efekty „sprawy Skripal, Rola służb specjalnych w państwach Bliskiego Wschodu, Germany after World War II – Crucial Frontline of Intelligence Services.